Bwonderwijs
Voor onderwijs dat raakt

Privacyverklaring

Versie van 20 mei 2018.

Je bezoekt mijn website www.bwonderwijs.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je via email of telefonisch een aanvraag voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van ‘Bwonderwijs’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, mogelijke privé-informatie.

 Waarom worden die opgevraagd?  

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren  om je te informeren over het aanbod. Ik gebruik je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de opdracht gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt, verwerk ik je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van Bwonderwijs. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een reactie te sturen op de bewuste mail.

Verwerkt Bwonderwijs ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens met toestemming van de opdrachtgever als ik dat moet op basis van de wet, met toestemming van e belanghebbenden.  In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.  

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden gegevens met derden gedeeld?

 Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening worden gegevens met anderen gedeeld. Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens. Daarbij worden de gegevens niet via mail gedeeld maar zijn ze alleen ter inzage via mijn laptop.  

Waar worden je gegevens vastgelegd en hoe zijn ze beveiligd?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden indien nodigvastgelegd op mijn laptop. Mijn laptop is beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast is hij zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Ik surf via beveiligde WiFi en mijn laptop is niet detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’) en mijn laptop is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Tijdens het uitvoeren van een opdracht maak ik alleen gebruik van mijn laptop als er via de opdrachtgever geen mogelijkheid is om te werken op een comuter van de opdrachtgever.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens verzameld tijdens  opdrachten worden niet langer bewaard dan twee maanden bewaard.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen zes werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

bwonderwijs@gmail.com